CONCEPT

Het vakgebied milieu en energie is momenteel actueler dan ooit en daarom gaat Energik op zoek naar dé Energymanager of the Year.
Energik wil, in samenwerking met AP Hogeschool en Howest Hogeschool, de aandacht vestigen op de toekomstige en de huidige professionals binnen de domeinen milieu en duurzaam energiegebruik.
Deze talenten zoeken in het werkveld naar duurzame oplossingen voor de energievraagstukken, die onze maatschappij vandaag de dag en in de toekomst voorgeschoteld krijgt.

De projecten moeten:

 • Bijgedragen tot een verhoogde energie-efficiëntie
 • Bijgedragen tot de realisatie van de klimaatdoelstellingen
 • Bijgedragen tot het energie transitietraject
 • Inspirerend en wervend kunnen werken naar andere bedrijven toe

Er worden jaarlijks drie prijzen uitgereikt:

 • Junior Energy Manager of the Year - voor de student energiemanagement met de beste bachelorproef
 • Academic Energy Manager of the Year - voor de masterstudent Energie met de beste thesis
 • Energy Manager of the Year - voor de beste energiemanager uit het bedrijfsleven

Sponsors:
FLUVIUS

Organisatie:
AP ANTWERPEN, ENERGIK, HOWEST

ENERGIEMANAGER VAN HET JAAR    IS EEN INITIATIEF VAN ENERGIK, HOWEST, AP HOGESCHOOL, ENGIE COFELY Solutions EN FLUVIUS

ENERGIEMANAGER VAN HET JAAR 2023

Nomineer potentiële winnaars

Nominatie van Energiemanager van het jaar 2023

Beste energiemanager,

We nodigen jullie van harte uit om jullie energie-gerelateerde projecten in de kijker te zetten. Dat kan je doen, door mogelijke kandidaat winnaars voor de award Energy Manager of the Year 2023 te nomineren.

De toekenning van deze energieprijs is een prestigieus, jaarlijks terugkerende activiteit van de vzw Energik. Tijdens een exclusieve avond worden de winnaars kenbaar gemaakt, na evaluatie van hun creatieve en ambitieuze projecten door een professionele jury.

Er worden die dag drie prijzen uitgereikt:

 1. Energy Manager of the Year voor de beste energiemanager uit het bedrijfsleven
 2. Junior Energy Manager of the Year voor de student energiemanagement met de beste bachelor proef
 3. Academische Energy Manager of the Year voor de masterstudent Energie met de beste thesis

De Energy Manager of the Year ontvangt deze belangrijke trofee en geniet van een alom gekende promotie. De Junior en Academische Energie Manager van het jaar ontvangen een geldprijs en een bijhorend diploma.

De award EMY wordt overhandigd aan een medewerker uit de industrie van wie haar of zijn project een belangrijke bijdrage heeft geleverd in het reduceren van het energiegebruik in haar of zijn eigen organisatie.

De junior- en academische laureaten ontvangen een prijs als ze aan de jury een geweldig en realistisch uitgewerkt idee kunnen presenteren voor toekomstige implementatie.

De uitreiking zal in het najaar plaatsvinden na evaluatie en beraadslaging door de jury en de datum zal tijdig bekend gemaakt worden.

We zien jullie nominatie graag tegemoet tegen uiterlijk 14 april 2023. Dit kan je doen met een eenvoudige mail te sturen naar jozef.deborger@energik.be met vermelding van de naam van het bedrijf, de naam van de medewerker die het project heeft gerealiseerd, haar of zijn email en GSM.

 

Het Energik Award team

 


ENERGY MANAGER OF THE YEAR
AWARD 2023

Nominate potential winners

 

Dear Energy Manager,

We are inviting you to make your voice heard and nominate the potential winners of the Energy Manager of the year Award 2023.

The Energy manager of the Year Award celebration has been a prestigious annual event of Energik. Upon an evaluation of all creative and ambitious energy projects, by a professional jury, all winners will be celebrated during an exclusive evening.

Three winners will be awarded that day:

 1. Energy Manager of the Year for the best Energy Manager in the industry
 2. A Junior Energy Manager of the Year for the bachelor student energy management
 3. An Academic Energy Manager of the Year for the master student energy management

Upon winning the award, the Energy Managers will enjoy being promoted in relevant magazines and social media.
The junior and academic Energy Manager will receive a financial support and a certificate.

The Energy Manager of the Year award will be granted to a professional where his/her projects contributed strongly in his/her organisations achieving energy savings in a wide range.
The junior and academic awards will go to the bachelor and student, developing great and feasible ideas with high potential for future implementation.

The final celebration will be planned towards end 2023 after evaluation and deliberation by the jury and will be timely announced.

We look forward to your nominations and would like to receive them by 14 april 2023.
Nominations can be announced to jozef.deborger@energik.be, including company’s name, candidate’s name and his or her email and mobile number.

 

The Energik Award team

HISTORIEK

In 2017 zijn we gestart met de eerste verkiezing van de "Junior Energiemanager van het jaar". Alle studenten uit de professionele bacheloropleidingen "Energiemanagement" konden hun bachelorproef insturen om deel te nemen. Een jury selecteerde een top 5 van de beste eindwerken uit beide scholen. De studenten uit de top 5 presenteerden voor de jury hun bachelorproef. Na de presentaties koos de jury voor een winnaar die de hoofdprijs van € 1000 van Engie krijgt tijdens de awarduitrijking in Antwerpen.

 

In 2018 zijn we echter nog een stap verder gegaan om naast een pas afgestudeerde student ook een bedrijf in de spotlight te zetten. Energiemanagers die in de afgelopen maanden een mooi energieproject in bedrijf hebben gerealiseerd hebben zich kandidaat gesteld. De jury heeft op basis van het ingediende dossier en een presentatie 1 iemand gekroond tot "Energiemanager van het jaar".

 

Ook in 2019 bekroonden we terug een student en een energiemanager!

Op woensdag 23 oktober 2019 vond voor de derde keer op rij het evenement Energik Energy Manager of The Year plaats (één dag na World Energy Day!) op het Siemens bedrijfsterrein in Huizingen. Er werden in totaal drie prijzen uitgereikt.
De winnaars bij de studenten ontvingen elk een cheque van 1000 euro, gesponsord door Engie en Fluvius.

Junior Energy Manager of the Year 2019: Toon Stoot (AP Hogeschool)
Academic Energy Manager of the Year 2019: Michiel Kenis (KU Leuven)
Energy Manager of the Year 2019: Philippe Alboort (ArcelorMittal uit Gent)

Persmededeling 2019:   

 

Op woensdag 20 oktober 2021 werd voor de vierde maal de Energy Manager of the Year-award uitgereikt.
Dit event was deze keer gekoppeld aan de jaarlijkse Energik-Stoomtechniekdag.

Energiebeheer wordt een steeds belangrijker aandachtspunt in het bedrijfsleven. Niet alleen zijn ondernemingen bewuster bezig met duurzaamheid en klimaatuitstoot, ook vanuit kostenoverwegingen gaat veel meer aandacht naar energiemanagement.

Junior Energy Manager 2020: Jasper Dejonckheere
Master Energy Manager 2020: Willem Lambricht
Energie-ondernemer of the Year 2020: Bjorn Van Haver van Elugie
Energy Manager of the Year 2020: Christophe Allaert van Alleng

Opmerking: 2020 werd in 2021 uitgereikt wegens Covid.

Persmededeling 2021:   

 

Op donderdag 20 oktober 2022 werd voor de vijfde maal de Energy Manager of the Year-award uitgereikt.
Dit event was deze keer gekoppeld aan Warmtewende voor de Industrie in het Kava Congrescentrum Antwerpen.

Junior Energy Manager 2022: Senne Vanderplaetse (student Howest)
Energy Manager of the Year 2022: Wim Dedeurwaerder (Fod. Defensie)

Persmededeling 2022:   

EREGALLERIJ

Energy Manager of The Year 2022.

Energy Manager of The Year 2022
Energy Manager of The Year 2022

Op donderdag 20 oktober 2022, tijdens een slotshow aansluitend op “Warmtewende voor de industrie”, werd voor de vijfde keer de Energy Manager of the Year - award uitgereikt. Dit jaar viel die eer te beurt aan Wim Dedeurwaerder van de FOD Defensie. De student aan de Howest Senne Vanderplaetse werd uitgeroepen tot Junior Energy Manager.

Senne Vanderplaetse (student Howest)

In deze bachelor proef werd onderzocht hoe een digitaal HVAC-model kan bijdragen tot de optimale werking van een bestaande verwarmingsinstallatie. Om de onderzoeksvraag te beantwoorden, werd een energetische optimalisatie van het HVAC-systeem van het hoofdkantoor van Van Marcke Sanitaire gedaan. Aan de hand van een digitaal Hysoptmodel werd de werking van het verwarmings- en koelingssysteem gesimuleerd.

De basis van de optimalisatie was de analyse van het systeem. De opbouw, regelstrategie, data uit metingen en comfortproblemen werden in kaart gebracht. Aan de hand van deze kennis werd het hydraulisch model gemaakt.
Bij iedere wijziging aan het model werd de impact op vlak van energieverbruik en comfort bepaald. Indien gunstig, werd de implementatie van de wijziging in het systeem voorgesteld.

Tijdens de optimalisatie is gebleken dat een Hysoptmodel een interessant hulpmiddel kan zijn, indien de resultaten met kennis van zaken geïnterpreteerd worden. Aan de hand van de software werden inzichten verworven, waarmee onderbouwde voorstellen gemaakt werden.

De tijdens de stage voorgestelde optimalisaties volgens het digitaal model zorgen voor een vermindering van 41% pompenergie en een efficiëntieverhoging van 13% bij de warmtepompen. Samen zorgt dit voor een jaarlijkse besparing van 50MWh, het jaarverbruik van 14 gezinnen.
Deze studie vormt een precedent voor optimalisaties van bestaande hydraulische installaties. Deze manier van werken zorgt voor een snellere, nauwkeurigere optimalisatie met onderbouwde resultaten.

Motivatie jury

 • complexiteit van de opdracht
 • gewerkt op het terrein a.o. machine observatie
 • doener en niet alleen denker
 • resultaten ook toegepast

 

Wim Dedeurwaerder (Fod Defensie)

Defensie heeft de maatschappelijke verplichting om energie rationeel en duurzaam te gebruiken. De ambitie was dan ook om de richtlijnen van het NEKP maximaal op te volgen en mee te helpen aan de realisering van de klimaatdoelstellingen. Hiertoe werd binnen Defensie een driesporenbeleid ontwikkeld, gebaseerd op Trias Energetica, dat vertaald werd in verschillende concrete projecten op het terrein.

Een dergelijk project is de ontwikkeling en implementatie van een energiemanagementsysteem, conform aan de ISO-norm 50001: 2018 in het kwartier Kol Vl Renson en Campus Saffraanberg. Het betreft een cluster van 47 gebouwen, bestaande uit oa. logement, eet- en sportfaciliteiten, leszalen, onderhoudsloodsen etc., goed voor een verwarmde oppervlakte van meer dan 60.000m². Na 4 jaar is men erin geslaagd om het elektriciteits- en gasverbruik structureel met 20 procent terug te dringen, wat overeenkomt met een financiële besparing van om en bij de 400.000€.

Bovendien heeft het project zich ontwikkeld tot het eerste energieprestatiecontract van Defensie, dat nu model staat voor heel wat andere EPC-contracten.

Motivatie jury
Wim Dedeurwaerder is de Energiemanager in de zuiverste betekenis van het woord: meten en in kaart brengen van de verbruiken, opsporen grootste verbruikers, aanpakken besparingsmogelijkheden, implementeren nieuwste technieken, draagvlak zoeken voor de maatregelen, borgen van het systeem:

 • vanaf nul moeten beginnen
 • divers en oud gebouwenbestand onder de loep genomen, in een complexe en niet op energie gefocuste organisatie: meten is weten
 • strategische aanpak
 • door zijn engagement de mensen rond hem geënthousiasmeerd
 • "Keep it simple" en logischerwijs stap per stap de zaken geanalyseerd en in kaart gebracht
 • na de inventaris een actieplan opgesteld en stelselmatig uitgewerkt volgens de beschikbare middelen
 • is er in geslaagd om binnen een zeer grote organisatie met zeer veel actoren toch zijn doel te bereiken
 • kijkt over de grenzen heen en zoekt naar de meest bruikbare oplossingen, weet hierbij ook zeer complexe dossiers (zoals uitbesteding van energie management) bespreekbaar te maken en te realiseren

Goed dat hij dit thema binnen defensie op de kaart zet.

Energy Manager of The Year 2020/2021.

Energy Manager of The Year 2020

Op woensdag 20 oktober 2021 werd voor de vierde maal de Energy Manager of the Year-award uitgereikt. Dit event was deze keer gekoppeld aan de jaarlijkse Energik-Stoomtechniekdag.

Energiebeheer wordt een steeds belangrijker aandachtspunt in het bedrijfsleven. Niet alleen zijn ondernemingen bewuster bezig met duurzaamheid en klimaatuitstoot, ook vanuit kostenoverwegingen gaat veel meer aandacht naar energiemanagement.

De verkiezing van de Energy Manager of the Year is een initiatief van koepelorganisatie Energik vzw, sponsors Engie en Fluvius, in samenwerking met Vlaanderens twee energiemanagementopleidingen Howest Kortrijk en Artesis Plantijn-hogeschool Antwerpen.

Wil je meer te weten over de winnende projecten? Open dan volgende drop-downs:

Jasper Dejonckheere

Junior Energy Manager 2020 Jasper Dejonckheere studeerde in het academiejaar 2019-2020 af als bachelor Energiemanagement aan Howest met een bachelorproef rond het optimale gebruik van zonne-energie voor de bedrijfsactiviteiten. Verschillende onderwerpen zijn aan bod gekomen om de PV-installatie zo rendabel mogelijk te maken. Dit kan gaan van opvolgen van het PID-effect bij zonnepanelen, dieselheftrucks te vervangen door elektrische/waterstof heftrucks tot elektrische opslag (batterij) om hoofdzakelijk het nachtverbruik op te vangen. Maar deze kan ook gebruikt worden voor peakshaving en flexibiliteitsregeling op basis de Belpexgegegens.

Willem Lambricht

Master Energy Manager 2020 Willem Lambricht onderzocht de invloed van onzekerheden op weersvoorspellingen en bewonersgedrag voor optimale regeling (MPC) van residentiële verwarming. De onzekerheden werden eerst geïdentificeerd en gekwantificeerd aan de hand van historische data. Vervolgens werd de impact ervan op de prestaties van een deterministische controller onderzocht. Aan de hand van deze resultaten, is een stochastische controller beschreven die de onzekerheden in rekening brengt om zo het thermisch comfort van de bewoners te verbeteren.

Bjorn Van Haver

Energie-ondernemer of the Year 2020 Bjorn Van Haver van Elugie bedacht een systeem om gebouwen elke seconde van de dag, het hele jaar door, in eigen elektriciteit te voorzien, voor maximale energie vrijheid. Elugie maakt gebruik van slimme compacte zelfstroomcentrales op basis van waterstoftechnologie. Om elektriciteit te produceren en te verbruiken. Onafhankelijk worden van het elektriciteitsnet staat centraal. Maximaliseren van energie-efficiëntie en duurzaamheid, alsook zorgen voor de meest stabiele elektriciteitsprijs is het resultaat van 100 % zelfstroom achter de meter.

Christophe Allaert

Energy Manager of the Year 2020 Christophe Allaert van Alleng stelde een 5-jarige energiebeleidsplan op om het eerste CO2-neutraal ziekenhuis te worden. Dit is een operationeel plan waarin een gebalanceerde mix van innovatieve en bestaande technieken worden gecombineerd met transparante projectmethodologie. De stapsgewijze implementatie leidde tot het bereiken van de initiële doelstellingen bovenop een jaarlijkse kostenbesparing van 250.000€ en dit door energetische optimalisatie.

Voor verdere informatie kan u terecht bij de voorzitter van de jury de heer Kris Michiels (kris.michiels@engie.com of +32 (0)475 83 40 56)

Energy Manager of The Year 2019.

Op woensdag 23 oktober 2019 vond voor de derde keer op rij het evenement Energik Energy Manager of The Year plaats (één dag na World Energy Day!) op het Siemens bedrijfsterrein in Huizingen. Het evenement werd in 2017 in het leven geroepen door de vzw Energik, samen met AP Hogeschool en Howest. Er werden dit jaar drie prijzen uitgereikt: 'Junior Energy Manager of the Year' voor de student energiemanagement met de beste bachelorproef, 'Academic Energy Manager of the Year' voor de masterstudent Energie met de beste thesis en 'Energy Manager of the Year' voor de beste energiemanager uit het bedrijfsleven.

De winnaars bij de studenten ontvingen elk een cheque van 1000 euro, gesponsord door Engie en Fluvius.

Prijs Junior Energy Manager of The Year 2019.

Studenten energiemanagement die hun bachelorproef in eerste zit afgaven en geslaagd waren, konden zich tot eind augustus kandidaat stellen voor deze prijs. AP leverde 4 laureaten af, Howest 2. De winnaar werd geselecteerd op basis van vier criteria: inhoud, maatschappelijke relevantie, presentatieskills en het energetisch aspect (met andere woorden: heeft de bachelorproef een serieuze energiebesparing als resultaat gehad).

Toon Stoot scoorde het best met zijn bachelorproef "Verbeteringspotentieel op perslucht en centrale afzuiging in ateliers van de Brusselse openbare vervoersmaatschappij (MIVB)".

Voor deze bachelorproef werkte hij samen met studiebureau Cenergie. Hij ontwierp voor hen een rekentool die voor forse besparingen in pers- en zuiglucht zorgt. Perslucht wordt bij de MIVB onder andere gebruikt in onderhoudsmachines van trams en bussen. Door lucht onder hoge druk door buizen te laten gaan, kan je onder andere demonteren, afspuiten enz. Tijdens dat proces kan er veel misgaan: drukverschillen, lekkages, foute instellingen … Zo’n fouten leiden tot een groot verlies van energie. Toon ontwierp een intelligente rekentool in het programma VBA, waar je parameters kan ingeven om zo energieverlies in pers- en zuigluchtmachines snel te berekenen.

Prijs Academic Energy Manager of the year 2019

Michiel Kenis (KULeuven) haalt met zijn thesis “Strategic Participation of Coalitions of Wind Power Producers on the Electricity Market” de prijs binnen en gaat bijzonder intelligent en diep in op de potentiële marktmechanismen m.b.t. de prijssetting van windenergie in de "day ahead market".

Prijs Academic Energy Manager of the year 2019

Prijs Energy Manager of the Year 2019

Philippe Alboort van ArcelorMittal uit Gent ontrafelt in zijn presentatie "De rol van de energiemanager in de staalfabriek van de toekomst" op heldere wijze het complexe, geïntegreerde proces met een strategisch actieplan voor de nabije en verre toekomst. De global approach en de ambitieuze acties/realisaties zijn toonaangevend en verregaand: van een klassieke zware industrie naar een duurzame, hightech industrie met een totale afgasrecuperatie, 50MW renewables, CO2 reductie, groene mobiliteit en circulaire economie. De introductie van “groene ton staal” maakt dat deze visie en inspanningen vertaald zijn naar een hoge maatschappelijke relevantie van dit ambitieuze project.

(Junior) Energiemanager van het jaar 2018

Op donderdag 25 oktober werden Patricia Van Malderen en Jan Geeraerts van Carrefour uitgeroepen tot de eerste Energiemanagers van het Jaar. Howest-student Arne Seurinck werd dan weer Junior Energiemanager van het Jaar. De titels zijn een gemeenschappelijk initiatief van Energik en Vlaanderens twee energiemanagementopleidingen van Howest en Artesis Plantijn-hogeschool Antwerpen.

Prijs Academic Energy Manager of the year 2018

Energiebeheer wordt een steeds belangrijker item in het bedrijfsleven. Niet alleen zijn ondernemingen bewuster bezig met duurzaamheid en klimaatuitstoot; ook vanuit kostenoverwegingen gaat veel meer aandacht naar energiemanagement. Vorig jaar namen twee hogescholen, Howest en AP Hogeschool, het initiatief om de Junior Energiemanager van het Jaar in het leven te roepen. Studenten konden hun eindwerk indienen en op die manier de jury overtuigen van de maatschappelijke impact ervan.

Dit jaar werd de award voor de tweede keer uitgereikt. Laureaat dit jaar werd Howest-student Arne Seurinck uit Kuurne. Arne haalde het van vijf andere finalisten. Hij maakte in het kader van zijn bachelorproef een energiestudie voor het bedrijf Total. Het gaat om een geheel aan maatregelen waardoor het bedrijf op jaarbasis kan besparen op haar energiefactuur. Na het maken van zijn bachelorproef kon Arne ook als jobstudent aan de slag bij Total om een deel van zijn plan in de praktijk om te zetten. Momenteel volgt Arne nog een masteropleiding aan de UGent. Arne wordt bekroond met een geldprijs van €1000, geschonken door Engie en Eandis.

Een eervolle vermelding gaat naar AP student Lennert Oostvogels omwille van zijn bachelorproef en de ontwikkeling van een online tool voor de onderhoudsplanning van offshore windenergie. Nieuw dit jaar is de toekenning van de titel van Energiemanager van het Jaar, een initiatief dat genomen werd samen met Energik, de Vlaamse Vereniging voor Energie- en Milieutechnologie.

Bedrijven konden een dossier indienen waarin ze aantoonden welke baanbrekende en geïntegreerde energieplannen zijzelf in de praktijk omzetten in hun eigen bedrijf. Twee dossiers haalden uiteindelijk de finale: Carrefour en Alpro konden een mooie energierealisatie voorleggen. Uiteindelijk ging het duo van Carrefour met de hoofdprijs aan de haal en werden Patricia Van Malderen en Jan Geeraerts de eerste Energiemanagers van het Jaar.

Patricia en Jan ontvingen op een event op donderdag 25 oktober bij de firma Renson in Waregem, de titel van Energiemanager van het Jaar. Carrefour werd bekroond omwille van de vernieuwende projecten die zij realiseren op het vlak van warmterecuperatie. Zo bouwden zij recent een nieuwe vestiging in Koksijde die puur op gerecupereerde warmte werkt en die met andere woorden niet op gas werkt. De ingreep zorgde voor een meerkost van 2 à 3% op de bouw van het nieuwe complex, maar leverde al snel een totale jaarlijkse energiebesparing op van 50%. Patricia en Jan dragen de titel voor één jaar.

Minister Bart Tommelein juicht al deze inspanningen op vlak van energiebeleid als bevoegd minister uiteraard toe. "Energie besparen blijft opdracht nummer één voor elk bedrijf: van een eenmanszaak, tot een KMO en de grote industrie. Ook de integratie van hernieuwbare energie in bedrijven is broodnodig. Energiemanagers spelen daar een belangrijke rol. Ze hebben niet enkel een invloed op de energiefactuur maar ook op ons leef- en werkcomfort, onze gezondheid, het milieu en het klimaat. Ik wil de winnaars feliciteren en hoop dat er nog veel bedrijven en studenten hun voorbeeld zullen volgen."

Junior Energiemanager van het jaar 2017

Jelle Milbou van AP Hogeschool en Asha Vanderbauwhede van Howest mochten als eerste de award van junior energiemanager van het jaar in ontvangst nemen. Met de award wil de jury de innoverende en opmerkelijke bachelorproeven van beide studenten eren. De energietalenten werden in de bloemen gezet en ze kregen van Engie elk een cheque van 500 euro.

Prijs Academic Energy Manager of the year 2017

Naar analogie met de jaarlijkse prestigieuze wedstrijd ‘Manager of The Year’ introduceerden Energik en Engie in samenwerking met AP Hogeschool en Hogeschool Howest de ‘Junior Energy Manager of the Year’- award. Deze award zet talentvolle jonge energiemanagers in de kijker en wil tegelijkertijd de aandacht vestigen op een zeer actueel vakgebied.

"De studenten gaan tijdens hun bacheloropleiding intensief op zoek naar creatieve oplossingen om het energieverbruik in onze werk- en leefwereld te verminderen en optimaliseren", zegt Bart Vanbrabant, opleidingshoofd Energiemanagement van de AP Hogeschool. "De vijf genomineerde bachelorproeven waren er allemaal op gericht om op een economische en ecologische manier energie op te wekken".

Een jury, bestaande uit professionals van energiebedrijf Engie, de Vlaamse vereniging voor energie- en milieutechnologie Energik en een afgevaardigde van beide hogescholen, besloten twee kandidaten uit te roepen tot winnaar. "We hebben vooral gekeken naar de toepasbaarheid van het project in de huidige maatschappij en de graad van innovatie", aldus Jozef De Borger, voorzitter van de jury. "De twee winnende projecten scoorden zeer hoog op beide standaarden en waren zo aan elkaar gewaagd dat we uiteindelijk besloten om twee winnaars aan te duiden".

Wil je meer te weten over de 2 winnende projecten? Open dan volgende drop-downs:

Jelle Milbou - Algen

Winnaar Jelle Milbou (21), tevens bekroond tot student van het jaar bij AP Hogeschool, trok voor zijn stage en bachelorproef naar Finland: "Scandinavië staat op vlak van energie heel ver. Mijn keuze om daar een team te gaan ondersteunen was dus snel gemaakt”, aldus Jelle. Hij maakte met vier andere internationale studenten deel uit van een grootschalig Scandinavisch onderzoek naar het ontginnen van biobrandstof uit algen. “Het biogas afkomstig uit algen vormt een duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen", zegt Jelle, "maar om algen te kweken heb je voldoende licht en een optimale watertemperatuur nodig en laat dat nu net twee criteria zijn die niet samenvallen met Finland."

Hij reikte vervolgens oplossingen aan om dit probleem aan de pakken: "Gedroogde algen kunnen wel via vergisting omgezet worden tot biogas, maar dit complexe en lange proces verbruikt op zich natuurlijk ook energie", aldus Jelle. Hij bracht, samen met zijn medestudenten, in kaart of deze processen vervolgens winstgevend kunnen zijn in een Scandinavisch klimaat, rekening houdend met het extra energieverbruik. "Het resultaat was positief, waardoor ik veronderstel dat het in een gematigder klimaat zoals in België ook rendabel zou kunnen zijn".

Na zijn masterstudies Ingenieurswetenschappen – Energie wil Jelle als energie-expert aan de slag gaan in een groot bedrijf met internationaal karakter: "Projecten uitwerken, coördineren en ondersteunen om het energiebeleid tot een hoog niveau te krijgen, dat ervaar ik als mijn persoonlijke uitdaging".

Asha Vanderbauwhede - Zonnepanelen en batterijopslag

Asha Vanderbauwhede (21) van Howest startte haar project dicht bij huis. Ze deed onderzoek voor het kabinet van Vlaams minister Bart Tommelein naar de meest efficiënte en kostenbesparende manier van batterijopslag voor zonnepanelen. Hoe ervaarde zij haar tijd in het kloppende hart van het energiebeleid? "Ik verwierf vooral een inzicht in het wettelijke kader ervan en kreeg de kans om veel bedrijven te bezoeken", zegt ze enthousiast. Haar eindresultaten worden alvast meegenomen in de verdere uitrol van de beleidsplannen de komende jaren.

Asha Vanderbauwhede

Op de vraag waarom ze ooit koos voor energiemanagement aarzelt ze geen moment. "Ik wil vooral een positieve impact hebben op het toekomstige energiebeleid in bedrijven en organisaties met het oog op een positievere ecologische voetafdruk".

De geldprijs wil ze dan ook efficiënt inzetten. "Wanneer mijn vriend en ik gaan samenwonen, spendeer ik het geld integraal aan een duurzame energieoplossing in onze woning. Op die manier wil ik ook mijn steentje bijdragen aan het milieu", aldus Asha.

De prijs voor jonge energiemanagers zal een belangrijke opstap betekenen naar de 'Energy Manager of the Year', een ambitieus event dat Energik samen met haar partners wil organiseren. "Bedrijven en energiemanagers met projecten waarbij duurzaamheid en de realisatie van de klimaatdoelstellingen prioritair zijn, willen we belonen tijdens deze uitreiking", zegt Jozef De Borger. "Zij kunnen hun ervaring en kennis met andere delen en op die manier een ideale inspiratiebron betekenen voor de toekomst".

CONTACT

Howest

Howest Energiemanagement
Graaf Karel de Goedelaan 5
8500 Kortrijk
Tel: +32 (0)56/24.12.44
E-mail: tim.vandendriessche@howest.be
Website: www.howest.be/energiemanagement

AP Hogeschool

AP Energiemanagement
Ellermanstraat 33
2060 Antwerpen
Tel: +32 (0)3/220.33.00
E-mail: bart.vanbrabant@ap.be
Website: www.ap.be/opleiding/energiemanagement

40 jaar ENERGIK vzw