Jelle Milbou

Algen

Winnaar Jelle Milbou (21), tevens bekroond tot student van het jaar bij AP Hogeschool, trok voor zijn stage en bachelorproef naar Finland: “Scandinavië staat op vlak van energie heel ver. Mijn keuze om daar een team te gaan ondersteunen was dus snel gemaakt”, aldus Jelle.  Hij maakte met vier andere internationale studenten deel uit van een grootschalig Scandinavisch onderzoek naar het ontginnen van biobrandstof uit algen. “Het biogas afkomstig uit algen vormt een duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen”, zegt Jelle, “maar om algen te kweken heb je voldoende licht en een optimale watertemperatuur nodig en laat dat nu net twee criteria zijn die niet samenvallen met Finland.

Hij reikte vervolgens oplossingen aan om dit probleem aan de pakken: “Gedroogde algen kunnen wel via vergisting omgezet worden tot biogas, maar dit complexe en lange proces verbruikt op zich natuurlijk ook energie”, aldus Jelle. Hij bracht, samen met zijn medestudenten, in kaart of deze processen vervolgens winstgevend kunnen zijn in een Scandinavisch klimaat, rekening houdend met het extra energieverbruik. “Het resultaat was positief, waardoor ik veronderstel dat het in een gematigder klimaat zoals in België ook rendabel zou kunnen zijn”.

Na zijn masterstudies Ingenieurswetenschappen – Energie wil Jelle als energie-expert aan de slag gaan in een groot bedrijf met internationaal karakter: “Projecten uitwerken, coördineren en ondersteunen om het energiebeleid tot een hoog niveau te krijgen, dat ervaar ik als mijn persoonlijke uitdaging”.